Nordic Hypnosis Academy

Skola för Regressionsterapi & hypnoterapi

Hypnosterapi distansutbildning

I denna distansutbildning i hypnosterapi lär du dig både Hypnoterapi och Regressionsterapi (Tidigare Liv-terapi och Inre-barnet-terapi). Det är två ganska olika terapiformer, men båda har fokus på att hjälpa människor att komma tillrätta med sådant som skapar problem i vardagen för dem. De kan också hjälpa till med att stärka egenskaper som man vill förstärka.

Kombinationen av dessa båda hypnosterapier ger dig fantastiska verktyg, för att arbeta med att hjälpa människor förändra sitt beteende.

Att arbeta terapeutiskt med människor kräver en utbildning där du under tid får lära dig behandlingsmetoden. Det är inte bara en teknik som du behöver lära dig, och som ibland delvis lärs ut i kortkurser. Det är också ett sätt för dig att lära dig hantera de olika situationer du ställs inför som terapeut, personer du ska arbeta med och deras problematik. Detta är något som du lär in ödmjukt under tid, och tillsammans med dina klienter. På så sätt utvecklas du till en mer erfaren terapeut.

I utbildningen ingår även självutveckling som en självklar del. Den löper som en röd tråd genom hela utbildningen.

Läs här vad tidigare kursdeltagare tyckt om utbildningen.

 

Utbilda dit till hypnosterapeut

 

Mer om utbildningen i hypnosterapi

Detta är utbildningen för dig som vill bli diplomerad Hypnoterapeut och diplomerad Regressionsterapeut. Första delen av utbildningen är indelad i 3 kursmoduler. Den är framför allt fokuserad på Hypnoterapi. Därefter fortsätter utbildning med ytterligare 3 kursmoduler. Då är fokus först och främst Regressionsterapi. Under den praktiska delen i utbildningen, dvs  terapisessionerna, kommer du att få träna på att bli en bra  terapeut.

Varje kursmodul har ett specifikt tema. I den allra första kursmodulen får du lära dig att arbeta med stress och att öka självkänslan. Två väldigt viktiga delar. I kursmodulerna finner du såväl teori som praktiska övningar. Den teoretiska delen består av att lära dig mer om hypnos, hypnos som verktyg så att du ingående kan studera de olika tekniker som används inom både regressionsterapi och hypnoterapi. Därtill kommer kurslitteratur mm.

För att bli en bra terapeut, krävs att du lär känna hypnosterapi tillsammans med dina klienter. Det är en kombination av teoretisk kunskap, samt att hantera människor i den situation som de befinner sig i just där och då. Att kunna se till var din klient vill landa, när den gjort sig av med sina svårigheter. Det handlar också om var personen ska landa när ni är klara med behandlingen.

Självutveckling är ytterligare en viktig del inom utbildningen. Därmed kommer du också att få jobba en del med dig själv under utbildningen, eftersom det är av stor vikt när man ska leda andra.

 

Mer om kursinnehållet

Kursmodul 1
Hypnos som verktyg
Hypnoterapi – Hur du arbetar som Hypnoterapeut
Grundläggande induktionsteknik
Samtalsteknik
Transfördjupningar
Suggestioner
Tecken på transdjup
Relationsskapande kommunikation
Stressreducering
Stärka självkänsla
Arbeta med etiska riktlinjer
Guidad meditation – inre möte

Kursmodul 2
Genomgång av träningsklienter
Fysisk induktion
Repetition av arbetsstegen för en Hypnoterapeut
Fortsättning suggestioner och ankare
Olika medvetandenivåer
Att vara hypnosterapeut och vägleda andra
Arbeta med rädslor och fobier
Grupphypnos
Stärka självtilliten
Guidad meditation för inre utveckling

Kursmodul 3
Genomgång av träningsklienter
Skapa personliga hypnosskript
Arbeta med ideomotor
Inre drömmar
Hypnoterapi – sluta röka / sluta snusa
Hypnoterapi – bli av med laster
Guidad meditation för inre utveckling

Kursmodul 4
Genomgång av träningsklienter
Tidigare Liv Regression
Teknik för de olika stegen i regressionen
Att arbeta som regressionsterapeut
Teknik för avslutande samtal
Mottaglighet och teknik i olika åldrar / stadier
Guidad meditation för inre utveckling
Gruppregression

Kursmodul 5
Genomgång av träningsklienter
Fler induktionstekniker
Finslipning av teknik för regressionsterapi
Fortsatt övning av samtalsteknik
Gruppregression
Guidad meditation för inre utveckling

Kursmodul 6
Genomgång av träningsklienter
Inre-barnet-terapi : regression för det innevarande livet
Fler induktioner
Möt din andliga guide
Fler tekniker för Regressionsterapi
Guidad meditation – Inre resa för andligt, spirituellt, mentalt växande
Diplomering

 

 

Kursledare

Utbildningen hålls av Tina Ribbershed utbildad inom PLRA, en internationell organisation för hypnosbehandlingar. Vi har varit verksamma inom hypno- & regressionsterapi sedan 2008 och har stor erfarenhet från dessa arbetsformer.

 

Tina Nordic Hypnosis

 

 

Tid: Start varje dag!
Plats: Hemma hos dig själv
Investering: 23 500 kr (inkl moms). Vid anmälan uppger du namn, adress, mobilnummer, ev företagsnamn inkl org.nr, som du vill ska stå på fakturan. Din faktura skickas till dig via mail.
Anmälan: Anmäl dig via mail till info@nordichypnosis.se