Nordic Hypnosis Academy

Skola för Regressionsterapi & hypnoterapi

Hypnoterapi – en beteendeterapi

Hypnoterapi är en terapiform under hypnos, som går ut på att förändra ett beteende. Antingen vill man ta bort eller minska ett oönskat beteende eller så vill man förstärka ett beteende eller en egenskap man har. Det innefattar såväl samtalsterapi som terapi under hypnos.

Vanliga behandlingsområden för hypnoterapi är stress, självkänsla, olika typer av rädslor och fobier, samt beroenden.

Varje tillfälle inleds med ett kortare samtal. Därefter försätts klienten i ett tillstånd av lugn och avslappning. När en djup avslappning uppnåtts, används suggestioner för att påverka de oönskade beteendena eller för att förstärka ett beteende.

Under sessionen är man fullt medveten om allt som händer och vad man ev. säger eller gör. Klienten ligger lugnt och stilla på behandlingsbänken och lyssnar. Efteråt brukar man känna sig stärkt och behagligt positiv inombords.

hypnoterapi hos Nordic Hypnosis Academy