Nordic Hypnosis Academy

Skola för Regressionsterapi & hypnoterapi

Inre-barnet-terapi – regression

Inre-barnet-terapi är en variant av regressionsterapi där man arbetar med att gå tillbaka i det innevarande livet och arbetar med svårigheter där.

Denna terapiform används om klienten har traumatiska upplevelser i det nuvarande livet, som är svårt att släppa taget om. Om man helt enkelt har något ouppklarat som ligger och pockar på uppmärksamhet, i det förflutna. Det kan också vara att klienten vill komma i kontakt med minnen som är vaga eller obefintliga.

Inre-barnet-terapi hos Nordic Hypnosis Academy